Oslo er i dag en by med rundt 1 million innbyggere om man tar med omkringliggende strøk og drabantbyer. Det er enorm stor aktivitet og veinettet må stadig utbedres for å takle pågangen. Selv har byen både trikk, undergrunnsbane, tog og ferjer.

For å endre noe av strukturen har bystyrene i samarbeid med regjeringene og de aktuelle departementene flyttet de store logistikk-knutepunktene ut av byen. Slik som de store lagrene ved Vestby og Skedsmokorset. Endringen mot et grønnere skifte må både skje på de store transport-rutene, men også de interne.

Hva kan man gjøre på det interne distribusjons-nettverket?

Elektrifisering

Et av de store problemene i Norge er klimaet. Det er varierende og i store deler av året kaldt. Det byr på slaps, glatte veier og farlige situasjoner. Men elektrifiseringen er på full vei inn. Vi ser allerede at det koster svært mye å gå over til elektriske biler og nedbemanne oljenæringen. Men det er noe som må til så vi kan like gjerne ta regninga nå. Med Frilans Finans får man likevel mer oversikt og bedre tid om man driver et lite transportselskap som satser på grønn omstilling.

Støtteordninger

Det er enormt potensial i Norge med tanke på utvikling av bærekraftige systemer. Innovasjon Norge gir gladelig ut midler for ideer som kan endre måten transport blir distribuert på i Oslo-området. Man må tørre å tenke gamle tanker på nye måter. Om man sitter inne med slike gode ideer, kan noen andre komme deg i forkjøpet.

Ny teknologi

Men vi må også tenke på ny teknologi. En ide var å drive transportbiler som en slags tråmaskin. Vi vet at nordmenn elsker å sykle og trene, og man kunne ha ansatt folk til å trå energi over på en dynamo gjennom en omformer. Da ville man kunne frakte gods utslippsfritt over hele Oslo. Man ville få ansatt flere og skapt en helt ny ide som kunne tatt verden med storm. Man måtte selvfølgelig ha muligheten til å koble motoren inn.