Levering av pakker med droner får ofte oppmerksomhet i media. Det er kanskje spesielt Amazon som har gått ut med ambisiøse planer for bruk av droner. Samtidig finnes det også mange andre selskaper som vurderer levering av alt fra pizza til dagligvarer med hjelp av droner.

Hva er en drone?

Det er viktig å først definere hva som regnes som en drone, og hva som ikke er det. Spesielt i henhold til levering av pakker og frakt, som ofte skjer på bakken, er det viktig at det ikke oppstår noen uklarheter.

Det hadde vært mulig å argumentere for at selvkjørende roboter for levering av pakker på bakken er droner, men i dagligtale er det bare de flyvende maskinene som omtales som droner. Markedet på bakken kan dog bli tilsvarende spennende, Posten har eksperimentert med tanken på selvkjørende postkasser eller postbokser, som kan kjøre hjem til deg.

Utfordringer med droner

Det finnes allerede i dag et stort utvalg av droner på det private markedet, både for privat bruk og for mer profesjonelle bruksområder som fotografering. Mange av disse dronene er store, og kan bevege seg både raskt og høyt. Det finnes heldigvis et regelverk for bruk av droner, og med kraftigere droner er det viktig at regelverket respekteres. Dessuten får flere droner avanserte sikkerhetssystemer som skal gjøre at de ikke kolliderer med andre flyvende objekter, bygninger eller mennesker.

Likevel er det kanskje sikkerheten som er en av de virkelig store utfordringene med dronelevering. I en verden der droner skal levere pakker, må dronene til å begynne med ha faste ruter der de hele tiden kan unngå kollisjoner med andre droner. Dette bør være teknisk mulig å løse. Når dronen skal lande, eller avlevere pakken i luften til en kunde, blir situasjonen vanskeligere. Skal det være spesielle plattformer for landing av droner? Eller skal dronen kunne vurdere hvor det er trygt for dronen og menneskene rundt at den lander?

Fordelene med dronelevering

Det finnes selvfølgelig mange helt åpenbare fordeler med levering via drone. I tettbebygde strøk kan leveringstidene kuttes til en brøkdel, med levering i løpet av minutter. Trafikk på bakken er heller ikke noen begrensende faktor. Hvis dronene drives med elektrisitet vil det heller ikke være noe forurensning i bymiljøer.

Spørsmålet er om levering med drone kanskje blir en nisjetjeneste for helt spesielle leveranser. Hasteleveringer som i dag sendes med bud kan kanskje være et marked.