Kategori: Store transportselskaper

Slik verden fungerer i dag er det behov for å frakte og transportere folk og varer til alle døgnets tider. Både med tog, fly og biler. Behovet for transport om natten fører med seg noen ekstra utfordringer som man er nødt til å ta hensyn til. Åpenbart er det mer krevende å se godt i […]

Read more

Postvesenet har eksistert i århundrer, også her i Norge. Levering av beskjeder, brev og pakker har alltid vært viktig for at vi mennesker skal kunne kommunisere med hverandre på tvers av fylkes- og landegrenser. Samtidig som samfunnet ellers har utviklet seg, har også transportløsningene endret seg. En av de viktigste endringene bransjen har stått ovenfor […]

Read more
bulk