Postvesenet har eksistert i århundrer, også her i Norge. Levering av beskjeder, brev og pakker har alltid vært viktig for at vi mennesker skal kunne kommunisere med hverandre på tvers av fylkes- og landegrenser. Samtidig som samfunnet ellers har utviklet seg, har også transportløsningene endret seg. En av de viktigste endringene bransjen har stått ovenfor de siste årene er digitaliseringen.

Ved hjelp av datamaskiner og digitale hjelpemidler har jobben med å levere gode transporttilbud blitt gjort mye enklere. Gode skytjenester fra it-drift er et godt eksempel på hva som kan benyttes for å enklere håndtere det voldsomme antallet leveranser som i dag fraktes over hele verden. Ethvert stort transportfirma har utallige mange lastebiler, togvogner og biler som hele tiden kjører rundt. For å holde styr på akkurat hvor disse oppholder seg til enhver tid, er digitale hjelpemidler fryktelig nyttige. Dette gjør det ikke bare mulig for kundene å følge med hvor pakkene de har bestilt ligger, men er også til god hjelp for selskapene. Skal det distribueres ferske matvarer med lastebil i hele Norge, er det meget viktig at systemet er både raskt og effektivt. Ved å kunne gjøre seg nytte av gode transportdata og systematiserte kjøreruter har man mulighet til å effektivisere kjøringen, ned til den minste detalj. Kanskje det viser seg at man kjører flere biler enn det behøves, eller at deler av ruten kan løses på en helt annen måte enn det gjøres i dag?

Slik var ikke enkelt å få et godt bilde på før. Men ved hjelp av både ny og gammel data lagret i skyen er det mulig å utvikle det perfekte systemet for firmaets transportbehov.

Skytjenester som fra it-drift har også den fordelen at man ikke behøver den ekstreme mengden med lagringsplass, som man før så seg nødt til å ha for å lagre så mye data. Skytjenestene gjør det mulig å lagre alle sine data hos ekstern leverandør, som trygt og sikkert tar vare på dine data. Slik kan man enkelt få tak i dataene sine, og samtidig gi alle i bedriften tilgang til dem. De samme tilbyderne byr gjerne også på muligheten til å leie ut servere til bruk i bedriften. Slik er det enda mer begrenset hvor mye man trenger kjøpe inn til bedriften, og dermed senker man engangskostnadene betraktelig. Leieprisene på slike tjenester og fordelene man for gjør det rett og slett meget gunstig for alle involvert.