Nordmenn flytter på seg som aldri før. I flere hundre år har man vært avhengig av å bo sammen med eller i nærheten av storfamilien for å få hverdagen til å gå rundt. Med dagens tilbud i helsevesen, skoler, barnehager og aktiviteter er dette ikke lenger et behov som melder seg like sterkt. Det er derfor stadig mer vanlig at man flytter geografisk lenger unna familien enn tidligere. Ofte krever også ambisjoner innen arbeidslivet at man flytter på seg; med sentralisering av yrker er det ikke lenger slik at man får drømmejobben der man har vokst opp. En annen viktig årsak til at folk flytter bort fra hjemstedet er klimaet, folk flest vil bo der det er varmere og lysere.

[IMAGE=ekxeAdediyHV.jpg]

Dugnadsflytting

[IMAGE=bl8CbTeWV7Y1.jpg]

Til nå har det vanligste alternativet når man skal flytte vært å samle venner og familie for en dugnadsinnsats. Betaling har gjerne gått i mat og drikke til de som stiller opp, og man har samlet biler til selve flyttingen.

Ved å flytte på denne måten er det selvsagt en forutsetning at man har sterke nok bekjentskap rett i nærheten, og det krever at disse både har fysikken og tiden det tar å kjøre et flyttelass. I tillegg må man jo da ha en god plan for hva som skal hvor av sine eiendeler, og at disse gjerne er ferdig pakket og står klare til å bli båret av og på transporten. Selve pakkingen i forkant tar også en god del tid. De fleste ønsker å pakke sammen det som skal oppbevares sammen på den nye adressen, og dette kan det ofte være vanskelig å få hjelp til av venner og bekjente, da alle tenker noe ulikt om hva som hører sammen.

Det krever en god del logistikkarbeid, både av menneskene som skal settes i sving, men også hva som skal til hvilken plass. Det er ikke alltid at alle ens eiendeler har samme destinasjon ved en flytting – ofte skal man kvitte seg med ting, de skal gjerne til en miljøstasjon eller en gjenbruksbutikk, noe skal gis bort, og det meste skal til den nye adressen.

Leie av selskap

Det blir stadig vanligere å leie inn flyttehjelp, særlig når man flytter over lengre strekninger. Hva man får i en slik flyttepakke varierer, men det er mulig å få dekket alle behov. Det kan koste litt i enkelte tilfeller, og mange løser dette ved å ta kontakt med centum.no, slik at de kan leie inn andre til å ta hele flyttingen for dem.

Med en komplett flytteløsning trenger man kun å merke eiendelene sine med hva som skal hvor, og så gjøres resten av jobben av de innleide mannskapene – inkludert vaskingen av den gamle boligen din. Alt du trenger å tenke på er merking av eiendeler, og å ta inn på hotell eller bo hos venner i noen dager imens flyttingen pågår.