Med alt større fokus på miljø og klimaendringer, burde frakt av gods på jernbanen være et populært valg for de aller fleste selskaper. Dessverre er det langt fra sannheten, og selskaper som Green Cargo og Cargo Net taper penger og mister markedsandeler.

Et tøft marked med hard konkurranse

Markedet for frakt på jernbanen er tøft, og Green Cargo har tapt mye penger over lang tid. Det samme gjelder for den norske aktøren Cargo Net, som er eid av Vy. Green Cargo er på samme måte som Cargo Net skilt ut fra eieren SJ, det svenske statlige togselskapet.

Hvorfor er det da så vanskelig å drive godstransport på jernbanen? I stor grad handler det om manglende fleksibilitet og utfordringer med forstyrrelser og forsinkelser i trafikken. Det er helt enkelt enklere å bestille frakt via lastebil. Dessuten er markedet for transport på vei også ekstremt konkurranseutsatt, og aktører fra lavkostland presser prisene ned til et nivå der det heller ikke er økonomisk holdbart å velge jernbane.

Forhåpentligvis vil godstransport på jernbanen overleve dagens vanskelige situasjon, og bli et godt alternativ til forurensende fossile alternativer på vei og i luften.