Det er fortsatt mange som abonnerer på en eller flere papiraviser, men markedet er ikke i vekst. Noen riksaviser som Aftenposten overleverer grunnet sin størrelse, og mindre lokalaviser vil alltid ha et lojalt lokalt publikum. Samtidig prøver avisene å selge sine digitale tjenester, i og med at markedet for aviser på papir vanskelig vil overleve på lang sikt. Men hva betyr dette for det store nettverket av distributører som leverer aviser hver morgen?

Schibsted Distribusjon

I utgangspunktet finnes det altså et distribusjons-nettverk, som eies og opereres av Schibsted Distribusjon og andre lokale aktører. Hovedoppgavene har vært, og er kanskje fortsatt, å levere aviser og blader.

Levering finner sted på natten eller svært tidlig morgen, og i utgangspunktet alle dager. Noen helligdager, da avisene ikke utgis, er unntatt fra distribusjonen. Det er i stor grad egne ansatte som leverer aviser og andre produkter, og de kan velge mellom flere ulike alternative rutekombinasjoner, dager og så videre.

Helt hjem – for private kunder og bedrifter

Helt hjem er en tjeneste som leveres i nettverket med Schibsted og samarbeidende selskaper. Veien er relativt kort fra å levere aviser, til å levere for eksempel bøker og andre produkter i relativt tilsvarende størrelser. Enn så lenge er Helt hjem en relativt liten aktør, men det finnes noen nettbutikker der det er mulig å velge Helt hjem som alternativ for levering. Fordelene med tjenesten er at bestillingen leveres helt hjem, på dørmatten eller i postkassen.

En annen tjeneste som Helt hjem tilbyr er en tjeneste for privatpersoner, i en periode ble denne tjenesten kallet for Meg til deg. Poenget med denne tjenesten er at en privatperson kan bestille frakt av pakker fra dørmatte til dørmatte, inkludert sporing. Prisene er konkurransedyktige med Posten, og for mange vil det være svært praktisk å få sendt pakken hjemmefra. Posten har nå også levert en tilsvarende løsning der det er mulig å kjøpe digitale frimerker og sende pakker fra egen postkasse.

Morgenlevering

Et annet segment i vekst, er levering av matvarer i postkassen eller på dørmatten. Dette er et tøft marked, med flere konkurser i senere tid. Morgenlevering inngår i samme nettverk som Helt hjem, og kan dra nytte av den eksisterende infrastrukturen. En stor fordel er at levering av brød og andre matvarer til en viss grad kan samkjøres i de samme logistikkløsningene som allerede leverer aviser fra sentrale trykkerier videre ut i nettverket.

Med bestillings-frister kvelden før levering, er det mulig å bestille ferskt brød og mye annet som henger på døren påfølgende dag. Etter hvert som markedet for papiraviser reduseres alt mer, kan det være her som det store vekstpotensialet finnes. Med utgangspunkt i brød, er muligheten for utbygging tilnærmet uendelige.