Postnord som merkevare er relativt nytt, både i Norge og andre land. Selskapet har sin opprinnelse i Posten AB og Posten Danmark, det vil si de tidligere svenske og danske postmonopolene. I en periode beholdt selskapene sine gamle navn i de lokale markedene, men nå benytter Postnord et og samme navn i alle markeder.

Utfordringer for Postnord i Sverige og andre land

Postnord har fått mye kritikk i svenske medier, som for eksempel Svenska Dagbladet, for alt fra forsinkede pakker til manglende leveranser. Det er vanskelig å finne noen helt eksakt grunn til hvorfor selskapet har fått så store problemer, men veksten og forandringene i forbindelse med sammenslåingen av gamle strukturer har kanskje gjort Postnord til et for stort selskap.

Som stor aktør i det svenske og danske markedet, preges Postnord av nedgangen i tradisjonell brevpost. Noe av denne nedgangen veies selvfølgelig opp av flere pakkeleveranser, men det er fortsatt en vanskelig omstillingsprosess for selskaper som er vant ved et relativt stabilt marked for postomdeling. Postnord møter også mange nye konkurrenter i sine hjemmemarkeder. På samme måte som Postnord er til stede i Norge, og konkurrerer med Posten og Bring, er også Bring og andre selskaper til stede i Sverige og Danmark og konkurrerer med Postnord på hjemmebane.

Postnord i Norge

I Norge er det kanskje spesielt i forbindelse med transport av pakker, som forbrukere kommer i kontakt med Postnord. Det er ikke lett for en aktør å etablere et distribusjonsnett som kan håndtere hele landet, men Postnord benytter seg av et godt utbygget system av utleveringssteder, som hovedsakelig er plassert i dagligvarebutikker. Dette er for så vidt ikke noe som er spesielt for Postnord, i og med at nesten alle hentepunkter i Postens nettverk nå er Post i butikk.

Sammenlignet med Posten har Postnord selvfølgelig ikke en like sterk posisjon i det norske markedet, og på noen områder kan selskapet ikke tilby noen tjenester. Det er for eksempel ikke mulig å sende vanlige pakker eller brev med Postnord, hvis du er privat kunde. De aller fleste private kunder vil bare møte Postnord som mottaker, og noen ganger er det da også nettbutikken som allerede har tatt valget gjennom å bare tilby Postnord som transportør. Det er usikkert om Postnord vil kunne slå seg fram også på andre områder.