Markedet for transport av pakker, og andre mindre fraktbehov mellom privatpersoner, er i vekst. Det finnes fortsatt ikke mye konkurranse i dette markedet, som fortsatt er dominert av Posten.

Det finnes noen tjenester for privat leveranse av både små og store ting, som konkurrerer med de profesjonelle aktørene i markedet.

Er det trygt å benytte privatpersoner for transport?

Hvorvidt det er fornuftig å benytte en tjeneste der privatpersoner tilbyr frakt, må være en vurdering fra person til person. Hvis en tjeneste for eksempel tilbyr forsikring og andre tilleggstjenester som gjør løsningen mer profesjonell, kan det kanskje være et alternativ.

Samtidig er det selvfølgelig denne vurderingen også svært avhengig av hva det er du skal sende. Hvis det er noe av høy verdi, kan det fortsatt føles tryggere å benytte en etablert aktør som Posten. På andre siden kan større ting, som kanskje ikke rettferdiggjør de høye transportkostnadene via tradisjonelle kanaler, være aktuelle å sende på alternative måter.

Sikkerhet for transportøren

Et annet aspekt er selvfølgelig sikkerheten til den som transporterer pakken. Det kan handle både om å vite at det ikke noe ulovlig som transporteres, og at du er forsikret ved uhell.