Det er ikke sjelden at næringslivsavisene toppes av nyheter om selskaper som flytter til nye hovedkontorer. Men hvem er det egentlig som hjelper disse selskapene å frakte hele kontorer, med tonnevis av utstyr, fra et sted til et annet? Det er ikke mange selskaper som vil koordinere en flytt av hundrevis av egne ansatte på egen hånd.

Flytting uten at de ansatte merker det

En av de aller største kostnadene i forbindelse med en flytt, er tiden som ansatte bruker på det praktiske rundt flytteprosessen. Tid som de selvfølgelig heller burde ha brukt på å skape verdi for arbeidsgiver.

Relokator, og andre tilsvarende selskaper, tilbyr flyttetjenester som i teorien skal gjøre det mulig for ansatte å gå hjem fra kontoret på fredag kveld og så møte opp på nytt sted mandag. Alt flyttes i løpet av en helg, og personlige eiendeler plasseres på riktig sted sammen med pulter, stoler og alt annet som er nødvendig.

Dette går selvfølgelig ikke av seg selv, de ansatte må fortsatt gjøre en jobb med å sortere, kaste og merke det som skal med til nytt sted. Dette er kritisk for at prosessen skal gå bra, hvis merkingen er dårlig vil mye ende opp uventede steder.

Montasje av nytt utstyr

En annen tjeneste som Relokator kan tilby er montering av helt nytt utstyr, eller fjerning av gammelt utstyr som ikke skal med videre til et nytt kontor.

Denne type tjenester kan de dessuten tilby som en pakke sammen med forhandlere av kontorutstyr.