Slik verden fungerer i dag er det behov for å frakte og transportere folk og varer til alle døgnets tider. Både med tog, fly og biler. Behovet for transport om natten fører med seg noen ekstra utfordringer som man er nødt til å ta hensyn til. Åpenbart er det mer krevende å se godt i mørket. Mange trafikkulykker skjer nettopp på grunn av at det er mørkt ute, og er det noe vi må forsøke å begrense så er det nettopp disse forferdelige ulykkene.

Skal man transportere varer om natten er det behov for en form for ekstralys for å forsikre seg om at man ser godt nok. Eventuelle utfordringer med å se i mørket vil være ekstremt farlig for alle som beveger seg på veien. Både de inne i transportmiddelet, men også dyr og mennesker som beveger seg langs vegen. Samtidig er det nødvendig for at man i det hele tatt makter å fullføre transporteringsjobben man er satt til å fullføre. Å lete etter gode kjøretøytilpassede lys er derfor helt nødvendig for å drive et godt transportfirma.

Hvilke ekstralys man skal velge for å forsikre seg om at man opptrer så trafikksikkert som mulig avhenger av hvilke veier og hvilke ruter man planlegger å kjøre. Ettersom man til tider kan kjøre på veier som er godt opplyst, er det ikke alltid nødvendig å bruke ekstralysene man har anskaffet seg. Hvis man derimot kjører på mindre veier hvor trafikklysene ikke er å se, så er det absolutt en fordel med ekstralys. Man må likevel ta hensyn til møtende trafikk, da det er fare for at andre kan bli blendet om du sender lyset rett i øynene på sjåføren.

Det er også slik at mange synes det er kult med litt ekstra lys på bilen. Det er så absolutt mulig å kombinere jobben som transportsjåfør, med det å se kul ut på veien. Det finnes noen begrensninger på hvilke farger og hvilken størrelse lysene kan ha, men dette finnes det gode oversikter over. Hvite lys er alltid det sikreste, og bare ved hjelp av noen kule fjernlys kan en aldri så liten Toyota virke som en kraftig og tøff bil. Enda tøffere kan det bli på større transportmidler som lastebiler, hvor grillen virkelig kan pyntes opp litt. Ettersom lastebilene også er fine reklameobjekter for transportselskapene, er det også mulig å bruke ulike lys for å reklamere for produktene man frakter. Dette er vanlig å se i dag, selv om Norge nok er et av landene som har strengest regelverk for reklame langs veiene.

For at lyset skal se kult ut er det også viktig at det tilpasses godt dit eget transportmiddel. Dette finnes det mye nyttig informasjon om rundt om på internett.