Mange kjenner amerikanske transportselskaper, som FedEx eller UPS, fra amerikanske filmer og tv-serier. I dag er de til stede også i land som Norge, men kanskje hovedsakelig som et nisjeprodukt for selskaper og privatpersoner med spesielle transportbehov.

USA – et helt annet marked sammenlignet med Norge

I USA er UPS, United Parcel Service, og FedEx giganter, som dekker hele landet. Til tross for at USA er et svært stort land, er befolkningen tilsvarende stor og det finnes et marked for store transportselskaper som både dekker hele landet og tilbyr svært rask levering.

Samtidig møter de tradisjonelle fraktselskapene, som just UPS og FedEx, sterk konkurranse fra nye aktører som Amazon, og FedEx avslutter nå sitt samarbeid med Amazon i USA.

UPS og FedEx i Norge

I Norge tilbyr UPS og FedEx hovedsakelig levering av pakker fra utlandet, og da i form av hjemleveranse med budbil. For noen forbrukere er det kanskje akkurat denne hjemleveransen som oppleves som forvirrende, det skjer ofte at bestillinger fra utlandet plutselig dukker opp på døren hjemme når mottakeren er på jobb.

Den virkelige styrken til UPS og FedEx er det store nettverket over hele verden, som gjør det mulig å levere en pakke fra USA eller mange andre land til Norge på en dag eller to. Disse nettverkene er bygget opp rundt sentrale nav der pakker og post sorteres og sendes videre på neste fly. Markedet for fraktfly er preget av dette, det er for eksempel fullt mulig å beholde eldre fly som transportfly som kanskje bare kjører en eller to ruter hver dag.

UPS og FedEx vil sannsynligvis fortsette å være nisjeleverandører i det norske markedet.